SLALOM Riders

Japan

  Hide Todani      Junko "Jun" Takanashi   
  Kate Souma    Ryoko "Ryo" Mori  
  Sugio Maxima     Noriko "Rin" Matsui  
  Kengo "Nassy" Takanashi        
  Kenichi "France" Takada        
  Hiromichi "Bell" Matsui        
  Toshiyuki "Kuma" Mori        
  Yushi Watanabe